TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Brandsäkerhet

Anläggningskissen visar utrymningsvägarna, brandsläckare huvudströmbrytare och huvudavstängning för vatten.

Skissen visar också att hästarna vid brand ska släppas i hage med samma färg som stallet de står i (enligt skiss).