TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Ridavgifter

Som ny elev på ridskolan blir du inskriven i en grupp och får då en faktura för resterande veckor i pågående ridperiod. De fem första veckorna räknas som provlektioner, och man kan då sluta utan andra förbindelser än att man betalar för de gånger man har haft platsen. Efter de fem första veckorna går platsen över och blir en fast plats. Om man vill säga upp sin fasta plats ska det ske senast 4 ridveckor innan nästa ridperiod börjar. Vi delar in året i tre ridperioder (enligt nedan) och man förbinder sig alltså för hela perioden om man inte säger upp sin plats i tid. 

Lektioner

Junior

 • 45 min med 9 elever – 250 kronor/lektion
 • 60 min med 8 elever – 281 kronor/lektion

Senior

 • 45 min med 9 elever – 274 kronor/lektion
 • 60 min med 8 elever – 306 kronor/lektion


Specialgrupp

 • 6 elever – 358 kronor/lektion

Ridperioder

Vecka 33 – 46, 2022

 • Måndag – lördag 14 veckor

Vecka 47 – 9, 2022

 • Måndag – torsdag 16 veckor
 • Fredag – lördag 14 veckor

Vecka 10 – 25, 2022

 • Måndagar 15 veckor
 • Tisdag – torsdag 16 veckor
 • Fredag – lördag 14 veckor

Privatlektioner

Lektionshäst eller – ponny

 • 30 minuter med 1 elev – 390 kronor/elev (avsedd för elever med funktionsnedsättning)
 • 45 minuter med 1 elev – 550 kronor/elev
 • 60 minuter med 2 elever – 470 kronor/elev
 • 60 minuter med 3-5 elever – 420 kronor/elev

Privat häst eller ponny

 • 45 minuter med 1 elev – 440 kronor/elev
 • 60 minuter med 2 elever – 355 kronor/elev

Privatlektioner bokas med respektive instruktör. Hjälp med privathäst, tillridning eller liknande. Vid privatlektioner på privathäst tillkommer anläggningsavgift (gäller ej uppstallade hästar). Vid köp av klippkort på minst 5 privatlektioner är det 10
kr rabatt på varje lektion. Korten är personliga.

Hästhyra

För elever som bedöms ha tillräckliga kunskaper

 • Enstaka tillfälle 250 kronor
 • Kurs för extern tränare: 190 kronor/tillfälle
 
Uthyrning flera dagar vid tex lov
 • 1 dag – 250 kronor
 • 2 dagar – 210 kronor/dag
 • 3 dagar – 190 kronor/dag

Betalning

Betalning sker via faktura som mailas/ alt skickas hem till dig tre gånger per år, en gång före varje ny ridperiod (se ovan). För de som önskar går det bra att delbetala ridavgiften månadsvis. På fakturan finns uppdelade förfallodatum.

Använd alltid vårt ocr-nummer som referens. Har vi inte fått in betalning i tid kommer vi att avboka kommande ridtillfällen tills det att ridavgiften är till fullo betald.

Betalar ni inte via internetbanken? Använd då bg.nr 5902-4448.

Medlemsavgift

Träningskort

Rid två gånger i veckan + en hyrvecka 
= ca 10% rabatt = Träningskort

Klippkort, drop-in

Vid tillfällig ridning (ej fast plats)

+ 20 kronor på ordinarie lektionspris/ tillfälle vid enstaka ridtillfällen, t ex drop-in eller tillfälliga bokningar.

+10 kronor på ordinarie lektionspris/ tillfälle vid köp av klippkort (medlemskap krävs) och vid varannan veckas ridning.

Studentrabatt

För alla som läser minst 75% på eftergymnasiala utbildningar. (kan ej kombineras med andra erbjudande).

Ridning i ordinarie grupp kvällstid 20%/person (gäller inte i specialgrupperna). Rabatten gäller endast för en lektion per vecka.

Mot uppvisande av studentkort till instruktör vid varje ny period. (tg registreras till nästkommande period så länge man har en fast plats).