TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Försäkring

När medlemsavgiften är betald är du automatiskt olycksfallsförsäkrad i Folksam. Läs om Svenska ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring, villkor mm på folksam.se/ridsport.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • Aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
  • Enskild ridning och träning
  • Direkt färd till och från verksamhet enligt ovan


Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Utöver invaliditet gäller försäkringen för kostnader som uppstår i samband med läkarbesök och behandling av tandläkare som kan härledas till olycksfallet. Även ersättning för sjukhusvistelse med 100 kr/dygn. Om olycksfallet kräver läkarvård eller tandläkarvård gäller försäkringen för trasiga kläder, glasögon och skyddsutrustning. Försäkringen täcker kostnader kopplade till skadan fem år efter skadetillfället.

Det är alltid bra att även ha en egen privat olycksfallsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att den gäller vid ridning.

Anmäl skada så här

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

Frågor om anmäld skada

Har du frågor om din anmälda skada ringer du 0771–950 950.

Skador före den 1 januari 2017. Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.