TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Fond för unga ryttare

Göran Brandström var med och bildade Trollhättans Fältrittklubb 1968. Han blev ordförande 1971 och stannade på den positionen i 16 år. 2010 blev han vald till Årets idrottsledare i Västergötland. Göran gick tyvärr bort 2020 men hans minne lever kvar i en fond där han avsatt 100 000 kronor för att främja klubbens unga ryttares utveckling.

Varje år delas 10 000 kronor ut vilket aviseras på årsmötet. Antingen så får en person 10 000 kronor eller två personer 5 000 kronor var.

Ansökningskriterier:

  • Ansökan med motivering ska ske skriftligt till styrelsen senast 31 Januari. Styrelsen har fram till årsmötet på sig att utse stipendiat/er.
  • Man ska vara medlem i TFRK
  • Man ska vara en ”ung” ryttare (upp till 20 år) med ambition att utvecklas som ryttare.
  • Alternativt är man en person som genom sitt ideella engagemang möjliggör för ”unga” medlemmar att utvecklas som ryttare.
  • Man ska vara en ambassadör och en förebild för TFRK.

Freia Hassvik tog emot ett stipendium från Göran Brandströms minnesfond 2022.