TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

GDPR - Behandling av personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vill du läsa mer om hur TFRK hanterar dina personuppgifter hittar du informationen i föreningens integritetspolicy.

Du har rätt om du önskar att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som TFRK behandlar genom att skicka blankett för registerutdrag till info@tfrk.se