TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Uppsägning av ridplats

Uppsägning av abonnemang ska ske senast fyra ridveckor före nästa period. Ex. perioden v. 33-46 ska uppsägning ske senast v. 21, v. 47-9 senast v. 42, v. 10-25 senast v. 5.

Prata med din instruktör och skicka skriftlig uppsägning till info@tfrk.se.