TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Stallnytt mars

Vårt årsmöte närmar sig, vi berättar om vår analys av skador och sjukdomar hos våra hästar och tackar alla föräldrar som hjälper de mindre ryttarna. Vi välkomnar också Findus!

Tack till er föräldrar som hjälper till
När nya yngre barn börjar rida är det viktigt att de har föräldrar eller andra vuxna som kan vara med och hjälpa till att göra i ordning sin ponny. Det kan vara svårt att klara allt själv till en början. Vi har stallvärdar som hjälper till men ibland är det bortfall och då är ni vuxna extra värdefulla. Ni föräldrar är också ovärderlig hjälp när vi behöver lyfta fram och ta bort bommar i ridhuset. Då kan ridlärarna vara mer uppmärksamma och ge bättre återkoppling till barnen.
Så tack!

Välkommen till årsmöte!
TFRK har årsmöte söndag 13 mars klockan 15.00. Mötet hålls digitalt och det blir också ett fysiskt möte på tfrk. Anmäl dig senast 11 mars via styrelsen@tfrk.se så skickar vi en möteslänk dagen innan mötet.

Ny ponny
Det har kommit en ny ponny till stallet som ska ersätta Minnie som är till salu. Han är en 5 årig Conemara valack från Irland som heter Findus. Tyvärr kommer vi att byta Quentin eftersom han visade sig vara 10 cm högre än förväntat, 178 cm hög. Det är för högt för oss och vi väntar på annat hästförslag från den svenska försäljaren.

Analys av skador och sjukdomar
Under ett och ett halvt år har våra hästar varit drabbade av flera olika skador och sjukdomar. Detta är något som bekymrar oss mycket. Vi har därför försökt utreda orsak och samband till varför skadorna uppstår.

Vi har sammanställt skadorna, samrått med våra veterinärer och beaktat en rad aspekter som påverkar hållbar hästhållning. Veterinärernas bedömning är att skadorna inte har någon koppling till varandra eller följer något mönster. Vi har också varit hårt drabbade av Anaplasma, en fästingburen sjukdom, som tyvärr är svår att påverka.

Anledningen till att vi har köpt in många nya hästar de senaste åren är att vi behövt fler hästar och ponnyer eftersom söktrycket till ridskolan har växt och gymnasieskolan har startat sin verksamhet på TFRK. När nya hästar kommer till oss får de vila en period. Sedan får de utbildning och stegvis upptrappning av träning för att vänja sig vid lektionsarbete. Vi räknar noggrant på hur mycket varje häst får jobba och att de får tid för återhämtning.

Vi har utbildad och erfaren personal, träningsupplägg som stärker hästarnas kondition och lektioner med varierande ansträngningsnivå. Vi försöker variera underlaget för hästarna så mycket det går genom att, när möjlighet finns, växla mellan uteritter, träning på gräs, paddock och i ridhus. God hästhållning är grunden till vår verksamhet.

Det vi på sikt ser att vi kan förbättra är fler hårdgjorda hagar för att kunna dela upp flocken på ett annat sätt. Vi hoppas kunna åtgärda det genom ett LOVA-bidrag som vi sökt för att dränera och förbättra hagarna. Vi tror också att ett nytt stall kommer att bidra till en bättre miljö för både hästar, personal och ryttare.