TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Välkommen till årsmötet

TFRK har årsmöte söndag 13 mars klockan 15.00. Mötet hålls på tfrk samt digitalt. Anmäl dig senast 11 mars.

Anmäl dig via styrelsen@tfrk.se så skickar vi en möteslänk dagen innan mötet. 

Alla medlemmar i Trollhättans fältrittklubb är välkomna till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar innan årsmötet (20 februari) och skickas till styrelsen@tfrk.se eller lämnas i styrelsens brevlåda vid lektionspärmarna.   

Välkommen! 

Mer information om dagordning och eventuellt fysiskt möte på plats kommer senare.